Joan Manén

Per instruments

Un instrument

 • Fantasia-Sonata per a guitarra Op. A-22 Open or Close

  Editorial: Schoot Music – Editorial Berbén
  Dedicatòria: "Por y para Andrés Segovia"
  Estrena: Londres 1930
  Duració: 18'
  Observacions: L'obra va ser adaptada més tard per a orquestra de cambra amb el nom de Divertimento Op. A-32. Fantasia-Sonata va ser enregistrada per Andrés Segovia durant els anys 50. El 2010 l'Editorial Berbén va treure al mercat una adaptació realitzada per Antonio Gilardino basant-se en el manuscrit original del compositor. En aquesta edició també s'inclou una facsímil del manuscrit. La versió original escrita per Manén difereix bastant de l'adaptació que Andrés Segovia va realitzar amb el beneplàcit del compositor.

 • Quadres, suite per a piano Op. A-29 Open or Close

  Moviments: 1. Entrada rústica 2. Escena en un abanico antiguo 3. Fantasias durante un sueño 4. Fiesta en el pueblo
  Editorial: Max Eschig
  Dedicatòria: "A mi amigo Joaquín Nin"
  Duració: 25' 

Violí i piano

 • Introducció, Andante i Variacions (sobre un tema de Tartini), per a violí i piano / violí i orquestra Op. A-2 Open or Close

  Moviments: Introducció, Andante i Variacions
  Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "A la memòria de Paganini virtuós"
  Instrumentació: 2.2.2.2.- 4.2.0.0.- perc., cordes, violí solista
  Observacions: Segons deia el mateix compositor es tracta de l'obra de més dificultat que ha escrit pel violí. En ella s'hi troben totes les dificultats tècniques reunides.
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Petita Suite espanyola per a violí i piano Op. A-3 Open or Close

  Moviments: 1. Rondalla - 2. Marina - 3. Andaluza - 4. Dolora - 5. Moto Perpetuo
  Editorial: Max Eschig
  Dedicatòria: "A mi amigo Pedro Ruiz Miranda"
  Duració: 15'
  Observacions: Aquesta obra és la versió reelaborada i definitiva de la "Petite Suite espagnole" Op. 26

 • Cançó i Estudi per a violí i violí i piano / violí i orquestra Op. A-8 Open or Close

  Editorial: Universal Edition / Berlin: Raabe & Plothow 1910 (Op. A-8 nº2)
  Dedicatòria: "Al meu alumne i amic el professor Manuel Viscasillas"
  Instrumentació: Cordes (5. 5. 3. 2. 2.)
  Duració: 8'
  Observacions: Cançó Op. A-8 nº1 - Estudi Op. A-8 nº2
  Es tracta de dues obres que poden ser interpretades de forma autònoma.
  Material: Universal Edition - material per consultar a l'Arxiu de l'Associació Joan Manén

 • Caprice nº 1 en la menor per a violí i piano / violí i orquestra Op. A-14 Open or Close

  Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "Al meu amic Antonio Fernandez Bordas, Director del Conservatorio Nacional de Música de Madrid"
  Instrumentació: 2.2.2.2. - 2.2.0.0 - perc., cordes
  Duració: 11'
  Observacions: Versió reelaborada i definitiva del Caprici català nº1 Op. 13 "Anyorança"
  Material: Universal Edition - material per consultar a l'Arxiu Associació Joan Manén

 • Caprice No. 2 en re menor per a violí i piano / violí i orquestra Op. A-15 Open or Close

  Editorial: Universal Edition / Huntsville, Texas: Recital Publications Huntsville (2006)
  Dedicatòria: "Als estimats Baró i Baronessa W. de Stransky"
  Instrumentació: 2. 2. 2. 2 - 2. 2. 0. 0 – perc. - cordes
  Duració: 9'
  Observacions: Versió reelaborada i definitiva del Caprici català nº2 Op. 20 "Apléch"
  Material: Universal Edition - material per consultar a l'Arxiu de l'Associació Joan Manén

 • Balada per a violí i piano Op. A-20 Open or Close

  Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "A Madame Beatrice Gobert"
  Duració: 11'

 • Dansa Ibèrica Op. A-25 nº 1 per a violí i piano Open or Close

  Editorial: Universal Edition
  Duració: 8'

 • Dansa Ibèrica Op. A-25 nº 2 per a violí i piano Open or Close

  Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "Al Dr. Julius Siber"
  Duració: 4'

 • Interludi nº1 per a violí i piano Op. A-30 Open or Close

  Editorial: Max Eschig
  Dedicatòria: "A mi amigo Alberto Bachmann"
  Duració: 4'30'

 • Caprici català nº3 per a violí i piano / violí i orquestra Op. A-33 Open or Close

  Editorial: Los Angeles, Affiliated Musicians (versió vl i pno)
  Dedicatòria:"A mi amigo Olallo Morales"
  Duració: 10'
  Instrumentació: 2.2.2.2 - 2.2.0.0- timpani, perc.- cordes
  Observacions: Aquesta obra és la versió reelaborada i definitiva del Caprici català nº4 Op. 24 "Troves d'amor"
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Dansa Ibèrica nº3 "Calatayud" per a violí i piano Op. A-36 Open or Close

  Editorial: Max Eschig
  Dedicatòria: "Al meu amic Pablo Sarasate"
  Duració: 7'30''
  Observacions: Amb aquesta jota Manén fa un sincer homentage a Sarasate i especialment a la seva Jota Aragonesa Op. 27

 • Romança amorosa per a violí i piano / violí i orquestra Op. A-48 Open or Close

  Editorial: Unión Musical Española
  Duració: 10'
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Cinc Melodies espanyoles per a violí i piano Open or Close

  Moviments: 1. Boleras-Sevillanas 2. "La caña" 3. Caleseras 4. Soleá Gitana 5. Zortzico
  Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "A la meva amiga Rosario Alba"
  Duració: 11'
  Observacions: Les Cinc Melodies son harmonitzacions lliures de temes populars espanyols. La part de violí és de baixa dificultat técnica.

 • "Turkey in the straw", peça sobre un tema americà Open or Close

  Editorial: New York : C. Fischer
  Dedicatòria: "Al meu estimat alumne Enric Madriguera"
  Observacions: L'obra està escrita en forma de variacions. El tema és una famosa melodia popular americana titulada "El gall d'indi sobre la palla"

 • Caprice XXIV per a violí i piano / violí i orquestra Open or Close

  Editorial: Universal Edition
  Instrumentació:
  Observacions: Arranjament per a violí i piano per Alexander Wunderer
  Caprice XXIV és una obra basada en el darrer caprici de Paganini. En aquesta obra Joan Manén s'allunya de l'original per a violí no tan sols per la creació d'un acompanyament orquestral sinó també per la realització de noves variacions amb un nou desenvolupament harmònic.

 • TRANSCRIPCIONS PER A VIOLÍ I PIANO Open or Close

  Bach-Manén: Rondeau et Badinerie
  Editorial: Universal Edition

  Blas Laserna-Manén: Arieta española : temes españols del segle XVIII
  Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "Al meu estimat amic Dr. J.D. Aménabar O."

  Blas Laserna-Manén: Minué per a veu, violí i piano
  Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "A Maria Barrientos"
  Observacions: text en castellà. Traducció a l'alemany per R.S.Hoffmann

  Gluck-Manén: Ballet
  Editorial: Universal Edition
  Observacions: Tema extret de l'òpera "Orfeo de Euridice"

  Sanaillé-Manén: Introducció i Presto
  Editorial: Universal Edition

  Paradies-Manén: Tocatta
  Editorial: Universal Edition

  Porpora-Manén: Sonate en sol majeur pour violon avec une basse chiffré
  Editorial: Universal Edition
  Observacions:Transcripció i revisió

  Nardini-Manén: Sonate en re majeur pour violon avec une basse chiffré
  Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "Al meu amic Antonio Fernández Bordas, Director del Conservatori real de Música de Madrid"
  Observacions:Transcripció i revisió

  Tartini-Manén: Sonate per a violí i piano piano "Le trille du diable"
  Editorial: Universal Edition
  Observacions: realització de l'acompanyament, revisió i digitació

  Martini-Manén: Célèbre gavotte
  Editorial: Universal Edition

  Daquin-Manén: Le cou-cou
  Editorial: Universal Edition

  Paganini-Manén: Concert nº2 en si menor
  Editorial: Universal Edition
  Observacions: Acompanyament d'orquestra escrit per Joan Manén.

  Paganini-Manén: Le streghe
  Editorial: Universal Edition
  Observacions: transcripció per a violí i piano

  Paganini-Manén: I palpiti
  Editorial: Universal Edition
  Observacions: transcripció per a violí i piano

  Paganini-Manén: Variacions sobre la corda sol sobre l'òpera Moises de Rossini
  Editorial: Universal Edition / Boca Raton : Masters Music (1999)
  Observacions: transcripció per a violí i piano

  Paganini-Manén: Caprice IX
  Editorial: Universal Edition / Boca Raton : Masters Music (1999)
  Observacions: Acompanyament de piano escrit per Joan Manén

  Paganini-Manén: God save the Queen
  Editorial: Manuscrit
  Observacions: Acompanyament de piano escrit Joan Manén

  Chopin-Manén: Nocturn XVI
  Editorial: Universal Edition
  Observacions: Transcripció per a violí i piano del Nocturn Op. 55 nº2 en mi bemoll major de Frederic Chopin

  Schumann-Manén: Träumerei
  Editorial: Universal Edition
  Observacions: Transcripció per a violí i piano de l'obra per a piano Träumerei de Escenes d'infants Op. 15 de Robert Schumann

  Sarasate-Manén: El canto del ruiseñor op. 29

  Sarasate-Manén: Capricho basco

Veu i piano

 • Cinc cançons alemanyes per a veu i piano Op. A-4 Open or Close

  1. Chopin 2. Mitternacht 3. Rosenbaum 4. Lenz-Tageweis 5. Reife.

  Editorial: Editions Max Eschig / Juan Manén - Grafispania:Madrid / Huntsville, Tex.: Recital Publications (1989)
  Dedicatòria: nº1 "A Madame la Baronne de Wolzogen" - nº2 "A Madame a Anniken Boere" nº3 "A Mlle. Inés Mendhausen" - nº4 "A Mlle. Charlotte Mayoni-Weinhart" nº5 "A Madame Grace Holst"
  Duració: 17'
  Observacions: Lletra original en alemany d'Elsa Laura i Ernst von Wolzogen
  Adaptació anglesa d'Addie Funk i adaptació francesa de Pierre Laclau. Adaptacioó al català de Mitternacht per P. Ferrer Piera. Cançons per a soprano. La cançó nº 5 consta com a Op A-4 nº6 en una edició de 1910

 • "Liebesjubel" per a veu i piano Op. A-4 nº5 Open or Close

  Editorial: Juan Manén -Grafispania: Madrid
  Dedicatòria: "A Madame Greta Hilb"
  Observacions: Adaptació catalana de Joan Manén: "Esclat d'amor"
  Editada el 1950 com a Op. A-4 nº5 (possiblement Op. A-4 nº6)

 • Tres Cançons franceses per a veu i piano Op. A-9 Open or Close

  1. Complainte 2. Pizzicato 3. Capriccioso

  Editorial: Editions Max Eschig
  Dedicatòria: nº1 "A Madame la Blanche Muranyi" - nº2 "A Madame Alice Kirsinger" nº3 "A Madame Simone Cohen"
  Duració: 10'
  Observacions: Lletra de Maurice Chassang

 • Quatre Cançons alemanyes per a veu i piano Op. A-10 Open or Close

  1-Schimmernder, flimmernder schmetterling 2. Serenade 3. Totenkranz 4.Prinzesschen

  Editorial: Universal Edition / Juan Manén -Grafispania: Madrid (1950)
  Huntsville, Tex. : Recital Publications (1989)
  Dedicatòria: nº1 "A Mlle Hedwig Francillo-Kaufmann" - nº2 "A Mía von Schuch" nº3 "A Madame Tilly Mengelberg"- nº4 "A Mlle. Mona Morales"
  Observacions: Lletra original en alemany de Margarethe von Schuch i Louis Zacharias
  Adaptació anglesa de Addie Funk i adaptació francesa de Pierre Laclau

 • Cançó ibèrica Op. A-26 nº1 "Flecha" per a veu i piano Open or Close

  Editorial: Max Eschig
  Dedicatòria: "A Mercè Plantada"
  Duració: 3'30''
  Observacions: Lletra en castellà de Luis Doreste

 • Cançó ibèrica Op. A-26 nº2 "Sardana" per a veu i piano Open or Close

  Editorial: Max Eschig
  Duració: 4'
  Observacions: Lletra en espanyol de Joan Manén. Versió en castellà de la cançó Balada amb text de Tomàs Garcés.
  Existeix una versió per a veu i orquestra de corda amb arpa

 • Balada Open or Close

  Cançó per a veu i piano

  Editorial: Edició bibliòfil Vint cançons de Tomàs Garcés
  Observacions: Text de Tomàs Garcés. Forma part de l'edició de bibliòfil de Vint cançons de Tomàs Garcés,
  il·lustrat per Ramon Rogent i amb cançons d'altres autors. Existeix una adaptació en castellà realitzada per l'autor titulada Cançó ibèrica Op. A-26 nº 2 "Sardana". Lletra en castellà de Joan Manén

 • Quatre cançons populars catalanes per a veu i piano Open or Close

  1-La Filadora. 2- Mariagneta. 3 Els Contrabandistes. 4- El Russinyol

  Editorial: Universal Edition / Madrid: Grafispania 1950
  Dedicatòria: "A la meva amiga Rosario Alba"
  Observacions: Adaptació a l'alemany de R.S.Hoffmann. Existeix una versió per a veu, orquestra de corda i arpa

   

 • Lo Pastó Open or Close

  Cançó per a veu i piano

  Editorial: Joan Manén - Garfispania
  Dedicatòria: A Mlle. Alice Schindler
  Observacions: Editada anteriorment com a Op.9. Escrita l'any 1905. Lletra de Joan Manén.Versió en alemany d'Ernst V.Wolzogen.

 • Lo Frare Open or Close

  Cançó per a veu i piano

  Editorial: Joan Manén - Garfispania
  Dedicatòria: Al nostre màxim artista de cant Francesc Viñas
  Observacions: Editada anteriorment com a Op.9. Escrita l'any 1905. Lletra de Joan Manén Versió en alemany d'Ernst V. Wolzogen.

 • Lo Diví estel Open or Close

  Cançó per a veu i piano

  Editorial: Joan Manén - Garfispania
  Observacions: Editada anteriorment com a Op.9 . Escrita l'any 1905. Lletra de Joan Manén
  Versió en alemany d'Ernst V. Wolzogen.

 • Ufania Open or Close

  Cançó per a veu i piano

  Editorial: Joan Manén - Grafispania

 • Amunt Open or Close

  Cançó per a veu i piano

  Dedicatòria: A Mlle. Jacqueline Vidal
  Editorial: Joan Manén - Grafispania

 • "Campanas de primavera" per a recitador i piano Open or Close

  Estrena: Barcelona, Palau de la Música 29-1-1933 - Aurea de Sarrá, actriu
  Observacions: Poesia d'Ambrosio Carrión. Partitura perduda.

Dos a cinc instruments

Obra Orquestral

 • Suite per a violí, piano i orquestra Op. A-1 Open or Close

  Moviments: 1. Introduction: Allegro - 2. Scherzo: Allegretto mosso - 3. Catalana: Andante 4. Finale: Allegro energico
  Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "A la memòria de la meva molt aïmada mare"
  Instrumentació: 2.2.2.2- 2.2.3.0-timp.,perc.-cordes, violí i piano solistes
  Observacions: Versió reelaborada i definitiva de la Suite op. 22
  Duració: 30' aprox.
  Material: Biblioteca Nacional de Catalunya

 • Introducció, Andante i Variacions sobre un tema de Tartini, per a violí i orquestra Op. A-2 Open or Close

  Moviments: Introducció, Andante i Variacions
  Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "A la memòria de Paganini virtuós"
  Instrumentació: 2.2.2.2.- 4.2.0.0.- perc., cordes, violí solista
  Observacions: Joan Manén comentava que era l'obra de més dificultat que ha escrit pel violí ja que en ella s'hitroben totes les dificultats tècniques reunides.
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Juventus. Concerto grosso per a dos violins, piano i orquestra Op. A-4 Open or Close

  Moviments: I. Commodo- Allegro moderato II. Allegro non troppo III. Adagio IV Allegro
  Editorial: Universal Edition
  Estrena: Wiesbaden 3-11-1911 – Sr. Herrmann i Joan Manén, violins / Joaquín Nin, piano / Otto Lohse ,dir.
  Instrumentació: 3.2 (+ c.i.).3.2. (+1 cfg.)/ 6.3.3.1 /Saxofon/cordes / 3 Timpani, 2 piatti, 1 tambourin, 1 triangolo, carillon, due bacchette di legno
  Observacions: Obra composta el 1905. Interpretada el 1928 per l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Felix Weingartner
  Existeix un text descripitiu del compositor per a cada moviment:Joventut, primavera de la vida !
  1. L'artista dubta...Dubta,cercant un camí desconegut pel seu cantabile- Allegretto
  2. L'artista divaga...Divaga, cercant en lo exòtic el camí desconegut pel seu cant... I son cant esdevé grotesc. L'artista fuig... Fuig de lo exotic.
  3. L'artista reposa... Reposa en la sabiduria dels clàssics. S'embauma del perfum aconsolador dels espirits purificats, plàcids... Més el foc, la joventut no hi troba consol.
  4.
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Concert per a violí i orquestra Op. A-6 Open or Close

  Moviments: 1. Allegro non troppo - 2. Andante sostenuto - 3. Allegro con mottoConcert per a violí i orquestra Op. A-6Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "Al meu amic Gustav Havemann"
  Observacions: Obra descatalogada. Va ser més tard reelaborada com a Concert Simfònic per a piano i orquestra Op. A 13
  Material: No disponible

 • "Concierto espagnol" nº 1 per a violí i orquestra Op. A-7 Open or Close

  Moviments: 1. Allegretto ben moderato - 2. Lamento - Adagio ma non troppo - 3. Allegro molto
  Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "A Fritz Kreisler"
  Instrumentació: 2. 2.2.2. - 4.2.0.0. - perc., carilló, arpa, cordes, violí solista
  Duració: 31'
  Observacions: Versió reelaborada i definitiva del Concert per a violí Opus 18 compost per Joan Manén quan
  tenia 15 anys.
  Material: Universal Edition

 • Cançó i Estudi per a violí i orquestra de corda Op. A-8 Open or Close

  Editorial: Universal Edition / Berlin: Raabe & Plothow 1910 (Op. A-8 nº2)
  Dedicatòria: "Al meu alumne i amic el professor Manuel Viscasillas"
  Instrumentació: Cordes (5. 5. 3. 2. 2.)
  Duració: 8'
  Observacions: Cançó Op. A-8 nº1 - Estudi Op. A-8 nº2
  Es tracta de dues obres que poden ser interpretades de forma autònoma
  Material: Universal Edition - material per consultar a l'Arxiu de l'Associació Joan Manén

 • Quatre cors catalans per a veus mixtes i orquestra de cambra Op. A-11 Open or Close

  1-Papallona i Margarida 2. Lo Pardal 3. Els dos camins (4. El petit maridet)

  Editorial: Universal Edition (1934-1936) -descatalogada
  Instrumentació: 1.1.1.1-2.0.0.0 - perc.- corda
  Duració: Papallona i Margarida (13'30'') - Lo Pardal (5') – Els dos camins (6')
  Observacions: Poesies de Joan Manén. Text bilingüe català-alemany
  Versió alemanya realitzada per R.S.Hoffmann.
  Existeix una altra versió de "Papallona i Margarida" que porta el títol de "Ègloga"
  Els cors nº 2 i 3 son una versió amb orquestra dels Cors catalans Op. A-34 i A-47
  El cor nº4 "El petit maridet" mai va ser escrit en la versió amb orquestra de cambra
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Ègloga per a cor i orquestra Op. A-11 Open or Close

  Editorial: Manuscrit
  Instrumentació: 2.2.2.2-2.2.0.0- timp, perc., arpa, cordes
  Duració: 14'30
  Observacions: Poema de Joan Manén. Es un glosa sobre la cançó popular "Papallona i Margarida". Aquesta versió és força semblant al cor català nº1; difereix en aspectes d'instrumentació i en alguns moments d'elaboració temàtica.
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Concert Simfònic per a piano i orquestra Op. A-13 Open or Close

  Moviments: 1. Allegro non troppo - 2. Andante sostenuto - 3. Allegro con motto
  Editorial: Universal Edition (1ª versió) – Manuscrit (2ª versió)
  Dedicatòria: "Als músics-virtuosos"
  Estrena: Hamburg, Desembre 1910 (1ª versió)
  Instrumentació: 3.2.2.2.-4.2.3.1.-3 timp.,2 perc.-cordes
  Duració: 36'
  Observacions: Existeixen dues versions del Concert. La primera versió va ser editada per Universal Edition el
  1921. El compositor realitzà una 2º versió reelaborada durant els anys 50. Entre els nombrosos pianistes que van interpretar el concert destaquen Frederic Longàs, Pere Vallribera, Alícia de Larrocha i Mario Monreal.
  Material: 2ª versió-definitiva (Arxiu Associació Joan Manén) 1ª versió (Biblioteca de Catalunya)

 • Caprici nº 1 en la menor per a violí i orquestra Op. A-14 Open or Close

  Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "Al meu amic Antonio Fernandez Bordas, Director del Conservatorio Nacional de Música de Madrid"
  Instrumentació: 2.2.2.2. - 2.2.0.0 - perc., cordes
  Duració: 11'30''
  Observacions: Versió reelaborada i definitiva del Caprici català nº1 Op. 13 "Anyorança"
  Material: Universal Edition - material per consultar a l'Arxiu Associació Joan Manén

 • Caprici No. 2 en re menor per a violí i orquestra Op. A-15 Open or Close

  Editorial: Universal Edition / Huntsville, Texas: Recital Publications Huntsville (2006)
  Dedicatòria: "Als estimats Baró i Baronessa W. de Stransky"
  Instrumentació: 2. 2. 2. 2 - 2. 2. 0. 0 – perc. - cordes
  Duració: 9'
  Observacions: Versió reelaborada i definitiva del Caprici català nº2 Op. 20 "Apléch"
  Material: Universal Edition - material per consultar a l'Arxiu de l'Associació Joan Manén

 • Nova Catalònia: Simfonia nº1 per a gran orquestra Op. A.17 Open or Close

  Moviments: 1. Terra i Raça 2. Poble i joia 3. La nostre cançó 4. Nova Catalònia
  Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "A la cara memoria de mon pare"
  Instrumentació: 4. 4 .4. 4. - 6. 4. 4. 1. - percussió, 2 arpes, piano, saxofòn, cordes
  Estrena: Barcelona, Palau de la Música 3 de març de 1918 - estrena de la versió definitiva
  Duració: 50'
  Observacions: El compositor va escriure la 1ª versió de la Simfonia quan comptava amb 17 anys. L'obra a l'inici portava per títol Catalònia. Més tard va realitzar una important reelaboració de l'obra fins a esdevenir la Simfonia Nova Catalònia. Entre 1909 i 1934 se'n feren nombroses interpretacions de l'obra arreu d'Europa. Entre elles cal destacar les que en van fer l'Orquestra Filharmònica de Berlín amb Fritz Reiner (1921), l'Orquestra Simfònica de Madrid sota la direcció d'Enrique Fernàndez Arbós (1918), l'Orquestra Simfònica de Plauen dirigida per Max Werner (1907), l'Orquestra Gewerbehauskapelle de Dresden (1909) o l'Orquestra Pau Casals dirigida pel mateix compositor (1932). Tota l'obra està basada en cançons populars catalanes: Els segadors , El desembre congelat, El noi de la mare, L'hereu riera, El gegant del pi, El cant dels ocells, Fill del rei o La filla del marxant entre d'altres.
  Material: Universal Edition - material per consultar a l'Arxiu Associació Joan Manén.

 • Obertura per a "La vida es sueño" Op. A-23 Open or Close

  Moviments: Adagio molto, misterioso e pesante-Allegro con fuoco-Doppio più lento
  Editorial: Max Eschig
  Dedicatòria: "A son cher cousin Pere Carol"
  Estrena: Barcelona - Palau de projeccions 1930
  Duració: 14'30''
  Instrumentació: 3.3.3.2 - 4.3.3.1 - timp.-2 perc., cordes
  Observacions: L'obra fou un encàrrrec que se li va fer a Alemanya per ilustrar musicalment el drama de Calderon de la Barca.
  Material: Max Eschig - material per consultar a l'Arxiu Associació Joan Manén.

 • Concerto da camera No. 2 per a violí, orquestra de corda i arpa Op. A-24 Open or Close

  Moviments: 1. Presentació i desenvolupament 2. Sardana
  Editorial: Universal Edition
  Estrena: Utrecht, 1929 - Orquestra Filarmònica d'Utrecht / Evert Cornelis, dir. / Joan Manén, vl.
  Duració: 25'
  Observacions: Estrenat a Barcelona el 5 de març de 1930 al Palau de la Música
  Material: Universal Edition - material per consultar a l'Arxiu Associació Joan Manén

 • Rosario la tirana, ballet en un acte per a orquestra Op. A-27 Open or Close

  Editorial: Max Eschig
  Dedicatòria: "A Rosario"
  Estrena: Düsseldorff, Teatre de l'Òpera 1936
  Instrumentació: 3.3.3.3 - 4.3.3.1 - timpani, 2 percussions, celesta, 2 arpes, cordes (8.8.4.4.4)
  Observacions: Coreografiat per Joan Magriñà al Gran Teatre del Liceu el 1953
  Material: Max Eschig - material per consultar a l'Arxiu Associació Joan Manén.

 • Concert per a violoncel i orquestra Op. A-31 Open or Close

  Moviments: Andante energico e pesante - Allegro con motto - Allegro non tanto
  Editorial: Manuscrit
  Dedicatòria: "A Gaspar Cassadó"
  Instrumentació: 2.2.2.2 - 2.2.3.0- timpani, cordes
  Estrena: Roma, Acadèmia de Santa Cecilia 1-1-1947 Orquestra de l'Òpera / Gaspar Cassadó, violoncel
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Divertimento Op. A-32 Open or Close

  Editorial: Schott Music
  Dedicatòria: "A mi amigo Olallo Morales"
  Estrena: 1946 - estrena a Barcelona
  Duració: 18'
  Instrumentació: 2.2.2.2. - 2.0.0.0- perc., cordes
  Material: Max Eschig - material per consultar a l'Arxiu Associació Joan Manén.

 • Caprici català nº3 per a violí i orquestra / violí i piano Op. A-33 Open or Close

  Editorial: Los Angeles, Affiliated Musicians (versió vl i pno)
  Dedicatòria: "A mi amigo Olallo Morales"
  Duració: 10'
  Instrumentació: 2.2.2.2 - 2.2.0.0- timpani, perc.- cordes
  Observacions: Aquesta obra és la versió reelaborada i definitiva del Caprici català nº4 Op. 24 "Troves d'amor"
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Interludi de l'òpera Heros Op. A-34 per a orquestra Open or Close

  Instrumentació: 3.3.4.3- 4.3.3.1- 2 arpes, piano (celesta), timpani, 2 percussions, cordes
  Duració: 13'
  Observacions: Fragment de l'òpera Heros que pot ser interpretat com a peça autònoma.
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Introducció del segon acte i ball "La tarántula" del tercer de l'òpera "Don Juan", per a orquestra simfònica Open or Close

  Editorial: Manuscrit
  Instrumentació: 2.3(C.i.).3.3(C-fag.) - 4.3.3.1- saxo, arpa, celesta, timpani, percussió, cordes
  Observacions: Adaptació per a orquestra simfònica de dues parts de l'òpera "Don Juan". L'obra va ser diverses vegades dirigida pel compositor.
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Concert per a violí i orquestra nº3 "Ibérico" Op. A-37 Open or Close

  Moviments: 1. Allegro energico 2. Enlace: Adagio pesante 3. Finale: Allegro con spirito
  Editorial: Juan Manén, Barcelona
  Estrena: Barcelona, Palau de la Música - 14-5-1945-Orquestra Municipal de Barcelona, Joan Manén, director
  Leonor Alves de Sousa, violí
  Instrumentació: 2.2.2.2.-2.2.3.0.- timp.- perc. - corda. - violí solista
  Obsevacions: Concert àton (sense tonalitat) segons el compositor.
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • "El retrat de Dorian Gray" per a orquestra Op. A-38 Open or Close

  Ballet en un acte

  Estrena: Barcelona, Teatre Coliseum 2-5-1945
  Companyia de Paul Gobbé amb Yvonne Alexander
  Observacions: Llibret original d'Antonio Losada i Antonio Anglás. Obra perduda. Existeix una reducció per a piano al Museu de la Música

 • Concert per a oboè i orquestra Op. A-39 Open or Close

  Moviments: 1. Moderato Cantabile - Allegro un poco mosso - 2. Enlace: Adagio - 3. Scherzo: Finale
  Editorial: Manuscrit
  Estrena: Barcelona, 22-11-1946 - Orquestra Municipal de Barcelona, Domingo Segú, oboè
  Instrumentació: 1.0.2.0. / 2.0.0.0. / arpa /corda/ oboè solista
  Observacions: Existeix una versió del 1er moviment per a clarinet solista
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Belvedere: suite per a flauta i orquestra de corda Op. A-40 Open or Close

  Moviments: 1-En un prado cimero 2-Garbo 3-Ante la tumba de nuestra inolvidable Memé 4-Danza popular, que no lo es
  Editorial: Los Angeles: Affiliated Musicians / New York: Mills Music
  Estrena: 1955 - Josep Maria Brotons, flauta
  Instrumentació: Ampliació opcional amb secció de vent (0.2.2.2- 2.2.0.0-timp.)
  Duració: 24'30''
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • "Romanza mística" per a violí i orquestra de corda Op. A-46 Open or Close

  Editorial: Unión Musical Española
  Estrena: Barcelona, Palau de la Música - 6-6-1957 - Orquestra Municipal de Barcelona, Joan Manén, violí.
  Partitura perduda

 • Simfonia Ibèrica nº2 Op. A-47 Open or Close

  Moviments: 1. Andante quasi adagio 2. Allegro scherzando 3. Andante pesante 4. Final
  Editorial: Manuscrit
  Estrena: inèdita
  Instrumentació: 3.3(C.i.).4.3 – 3.3.3.1- timpani, 2 perc., cordes.
  Observacions: El 1er moviment té el següent lema: "Con los pies tocando el patrio suelo, con los ojos puestos en el vasto cielo, siento en mi hervir la savia de la tierra fecunda que me vió nacer"
  Material: Museu de la Música

 • Romança amorosa per a violí i orquestrra de corda Op. A-48 Open or Close

   

  Romança amorosa per a violí i orquestra de corda Op. A-48

  Editorial: Unión Musical Española
  Duració: 10'
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • "Festividad", poema simfònic evocant una conmemoració Op. A-49 Open or Close

  Editorial: Manuscrit
  Estrena: 1958?
  Instrumentació: 3.3.3.3-4.3.3.1-3 timp., 1 perc., cordes.
  Duració: 13'
  Observacions: Obra guanyadora del 1r Premi en el concurs convocat pel Gran Teatre del Liceu per celebrar la fundació de la seva nova orquestra. Va ser presentada al concurs amb el lema "Inauguración".
  Fou interpretada a París el 1958 entre d'altre llocs.
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Concertino per a violí i orquestra Op. A-49 Open or Close

  Editorial: Manuscrit
  Estrena: Henri Lewkowicz, gener 1965
  Instrumentació: 2-2-2-2/2-2-0-0-/ timpani/ cordes / violí solista
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

   

 • Rapsòdia Catalana per a piano i orquestra Op. A-50 Open or Close

   

  Rapsòdia Catalana per a piano i orquestra Op. A-50

  Moviments: Moderato cantabile- Allegretto mosso- Allegro- Doppio più lento- Allegro vivace
  Editorial: Manuscrit
  Instrumentació: 2.2.2.2-2.2.0.0 - timp.- cordes
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Quatre cançons populars catalanes per a veu i orquestra de corda amb arpa / veu i piano Open or Close

   

  1. La Filadora. 2. Mariagneta. 3. Els Contrabandistes. 4. El Russinyol.

  Editorial: Edicions Musicals Nausica
  Observacions: Adaptació a l'alemany de R.S.Hoffmann. Algunes de les cançons van ser enregistrades en disc de pedra per cantants com Conchita Supervia o Mercè Plantada.
  Material: Edicions Musicals Nausica

 • Sardana per a soprano, orquestra de corda i arpa Open or Close

  Editorial: Manuscrit
  Observacions: És una adaptació de la Cançó ibèrica Op. A-26 nº 2 "Sardana" per a veu i piano. Text en español de Joan Manén. També existeix una versió en català amb text de Tomàs Garcés per a veu i piano queporta per títol Balada.

   

 • Medea Open or Close

  Monodrama per a narrador, piano, orgue i orquestra de corda

  Editorial: Manuscrit
  Estrena: Barcelona, Palau de la Música 29-1-1933 - Aurea de Sarrá, actriu
  Comentaris: Lletra d'Ambrosio Carrión
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Miniatures, set peces característiques per a orquestra de corda Open or Close

  Moviments: 1. Pensando en los clasicos - 2. Danza de otros tiempos - 3. Breçolada -4. Wateau -5. Copla - 6. Romanza (1905-1947) - 7. Fuga del docto rebelde
  Editorial: J. Manén, 1948 / Los Angeles: Affiliated Musicians (1953)
  Duració: 25'
  Observacions: Versíó reelaborada i definitiva de "Impressions de joventut"
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Caprice XXIV per a violí i orquestra / violí i piano Open or Close

  Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "A mon cher éleve Andor con Weszprény"
  Instrumentació: 2.2.2.2- 4.2.0.0 . Timpani, perc, arpa
  Observacions: Caprice XXIV és una obra original basada en el darrer caprici de Paganini. Va ser composta el 1913. En aquesta obra Joan Manén s'allunya de l'original per a violí no tan sols per la creació d'un acompanyament orquestral sinó també per la realització de noves variacions.

 • Beethoven: Konzerstück en Do major K. 5 Open or Close

   Completat i revisat per Joan Manén

  Editorial Universal Edition
  Estrena: 1929
  Duració: 20'30'
  Observacions: Joan Manén finalitza el primer moviment d'un Concert per a violí que Beethoven va escriure durant la seva joventut i que deixà incomplert. Manén composa una cadencia i Walter Simonuna versió més assequible d'aquesta amb l'aprobació de l'autor. Ambdues candencies publicades conjuntament. L'obra ha estat enregistrada per diversos intèrprets.
  Material: Universal Edition- material per consultar a l'Arxiu Associació Joan Manén.

Obra Coral

 • Quatre cors catalans per a veus mixtes i orquestra de cambra Op. A-11 Open or Close

  1-Papallona i Margarida (Ègloga) 2. Lo Pardal 3. Els dos camins (4. El petit maridet )

  Editorial: Universal Edition (1934-1936)
  Instrumentació: 1.1.1.1-2.0.0.0 - perc.- corda
  Duració: Papallona i Margarida (13'30'') - Lo Pardal (5') – Els dos camins (6')
  Observacions: Poesies de Joan Manén. Text bilingüe català-alemany
  Versió alemanya realitzada per R.S.Hoffmann.
  Existeix una versió per a cor i piano de "Papallona i Margarida" que porta el títol de "Egloga". Els darrers cors nº 2 i 3 son una versió amb orquestra dels Cors catalans Op. A-34 i A-47. El cor nº4 "El petit maridet" mai va ser escrit en la versió amb orquestra de cambra.
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Ègloga per a cor i orquestra Op. A-11 Open or Close

  Editorial: Manuscrit
  Instrumentació: 2.2.2.2-2.2.0.0- timp, perc., arpa, cordes
  Duració: 14'30
  Observacions: Poema de Joan Manén. Es un glosa sobre la cançó popular "Papallona i Margarida". Aquesta versió és força semblant al cor català nº1; difereix en aspectes d'instrumentació i en alguns moments d'elaboració temàtica.
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Tres Cançons Ibèriques per a cor de dones i piano Op. A-12 Open or Close

  Moviments: 1. Charmangarria cera (pop.vasca) - 2. Fuíme a la Pola por vino (pop.asturiana)3. Muntanyes regalades (pop.catalana)
  Editorial: Universal Edition
  Dedicatòria: "Hern Musikdirektor Wilhelm Kün und dem Hagener Mädchenchor zugeeignet"
  Observacions: Text bilingüe basc-alemany (nº 1) ; text bilingüe castellà-alemany (nº2) ; text bilingüe català-alemany (nº3). Adaptació alemanya de Wilhelm Kühn.
  Nº1 (4 veus) - nº2 (2 veus) – nº3 (a 4 veus)
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Cor nº1: Muntanyes del Canigó Op. A-28 Open or Close

  Editorial: Madrid, Grafispania (1959)
  Duració: 5'
  Observacions: Cor a capella. Text popular. Escrita el 1908 i interpretada nombroses vegades al Palau de la Música Catalana per l'Orfeo Català. Glosa de la cançó popular.
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Cor nº2: Caprici sobre el cant popular "El Pardal" Op. A-28 Open or Close

  Editorial: Madrid, Grafispania (1959)
  Dedicatòria: "Al mestre Lluís Maria Millet"
  Duració: 5'30'
  Observacions: Cor a capella. Text de Joan Llongueres modificat i ampliat per Joan Manén. Glosa de la cançó popular.
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Cor nº3 El dos camins Op. A-47 Open or Close

  Editorial: Madrid, Grafispania (1959)
  Duració: 6'
  Observacions: Text de Joan Manén
  L'obra va ser premiada amb la Flor Natural de les Festes de la Música Catalana.Glosa de la cançó popular.
  Dedicatòria: "Al mestre Lluís Maria Millet"
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Cor nº4 Muntanya de Montserrat Op. A-47 Open or Close

  Editorial: Madrid, Grafispania (1959)
  Duració: 6' aprox.
  Observacions: Text de Joan Llongueres
  L'obra va ser guanyadora del Primer Premi Abat Oliva. Glosa de la cançó popular.
  Dedicatòria: "A la Verge de Montserrat"
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Cor nº5 El petit maridet Op. A-34 Open or Close

  Variacions sobre un tema popular burlesc per a cor mixt, soprano solo i veu d'infant

  Editorial: Madrid, Grafispania (1959)
  Duració: 9' aprox.
  Observacions: Text de Joan Llongueres modificat i ampliat per Joan Manén. Glosa extensa del cant popular "El gra de civada" en forma de variacions, amb la col·laboració d'una soprano i la veu d'un nen, el maridet. L'obra consta de nou variacions.
  Dedicatòria: "A l'Orfeó Català"
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

 • Pàtria (Corejada), sardana per a cor d'homes i orquestra / cor d'homes i piano Open or Close

  Editorial: Dessy (1907)
  Comentaris: La sardana forma part de la la sarsuela "Lo suplici de Tántalo".
  Dedicatòria: A mos volguts cosins Ll. Prat i J. Carol (en la reducció per a cor d'homes i piano)
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

Òperes i sarsueles

 • "Giovana di Napoli" Open or Close

  Òpera

  Editorial: Barcelona: Impr F. Badia
  Estrena: Barcelona, Gran Teatre del Liceu– 22-1-1903 Joan Manén, director
  Instrumentació: 3-3-3-3 /4-3-3-1/Timpani-3 perc- 2 arpes, cordes
  Observacions: Òpera basada en un poema de Maurice Chassang. Versió original en francès.Traducció a l'italià
  d'Angelo Bignotti. Enrst Von Wolzogen va realitzar una adaptació en alemany que portava per títol "Der Fackeltanz". Aquesta darrera versió va ser interpretada a Frankfurt el 1909.
  Material: Partitura general (Arxiu Associació Joan Manén)

 • El Pross Op. A-9 Open or Close

  Simfonia teatral en tres actes

  Actes: Pròleg- Acté I Primera jornada - Acte II Segona jornada - Acte III Tercera jornada- Epíleg
  Editorial: Barcelona: J. Manén, 1920
  Observacions: Obra descatalogada per l'autor
  L'any 1923 Joan Manén realitza una nova versió de l'obra amb el títol "Der Wer zur sonne" (El camí del sol) Op. A-19. Finalment el 1927 reelabora de nou l'obra en versió definitiva amb el títol de Heros Op. A-34. Text en català de Joan Manén.

 • Der Weg zur Sonne / El Camí del sol Op. A-19 Open or Close

  Simfonia per a teatre en tres actes

  Actes: Pròleg- Acté I Primera jornada - Acte II Segona jornada - Acte III Tercera jornada- Epíleg
  Editorial: Universal Edition 1923
  Estrena: Brunswick - Teatre Municipal 2-5-1926 Josef Krips, director
  Instrumentació: 3.3.4.3 - 4.3.3.1- 2 arpes, piano (celesta), timpani, 2 percussions, cordes
  Observacions: Text en català de Joan Manén. Adaptació alemanya de Rudolph Stephen Hoffmann. L'obra és una reelaboració de l'òpera El Pross Op. A-9. El 1927 reelabora de nou l'obra i l'edita en una versió definitiva amb el nom de Heros Op. A-34.
  Material: Universal Edition - material per consultar a l'Arxiu Associació Joan Manén. 

 • Neró i Acté Op. A-21 Open or Close

  Òpera tràgica en quatre actes

  Actes: Acte I - Acte II - Acte- III - Acte IV
  Editorial: Leipzig: August Cranz 1928/ Karlsruhe : J. Manén, (reducció veu i piano)
  Dedicatòria: "A la memòria de meu cosí Josep Carol i Prat"
  Estrena: Kalsruhe - Landesteather 31-1-1928
  Instrumentació: 3. 3.3. 3 - 3. 4. 3. 1 - percussió, arpa, celesta i corda
  Duració: 2h i 10 minuts aprox.
  Observacions: Llibret en català, italià i alemany. Versió original en català de Joan Manén. Versió italiana de Rinaldo Küfferle. Versió alemanya d'Alfred Kuntzsch.
  Neró i Acté és la versió reelaborada i definitiva de l'òpera Acté. La primera versió de l'òpera va ser estrenada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona l'any 1903 i més tard es va representar als Teatres d'Òpera de Dresden (1908), Colònia (1910) i Leipzig (1913)
  Existeixen fragments autònoms per a ser interpretats per a orquestra: Preludi de l'òpera, Introducció i Ballet del 4rt acte i Ballet del 2on acte.
  Material: Arxiu del Gran Teatre del Liceu (fragments) - Arxiu Associació Joan Manén (partitura general)

 • Heros Op. A-34 Open or Close

  Llegenda simfònica per a teatre en un pròleg, tres actes i un epíleg

  Actes: Pròleg- Acté I Primera jornada - Acte II Segona jornada - Acte III Tercera jornada- Epíleg
  Editorial: Epoca ideal, 1958 (Madrid: Grafispania)
  Instrumentació: 3.3.4.3 - 4.3.3.1- 2 arpes, piano (celesta), timpani, 2 percussions, cordes
  Observacions: Finalitzada el 1931. Text en castellà de Joan Manén. Adaptació alemanya de Rudolph Stephen Hoffmann Versió reelaborada i definitiva de l'òpera "El camí del sol" Op A-19
  Material: Museu de la Música

 • Don Juan Op. A-35 Open or Close

  Tríptic: Comedia tràgica en tres parts, dividides en vuit actes i un epíleg

  Actes: 1ª Part: "Don Juan" - Acte I "El salvamento", Acte II "La violación", Acte III "La quinta de Don Juan"
  2ª Part: "El convidado de piedra" - Acte I "Estrella", Acte II "La emboscada", Acte III "La serenata"
  3ª Part: "El eterno Don Juan"- Acte I "Orgia y Muerte", Acte II "Inmortalidad", Epíleg "En el espacio sideral"
  Editorial: Manuscrit
  Estrena: inèdita
  Instrumentació: 3.2(+C.i.).1(+Cl.b.).2(+C-fag.) - 4.3.3.1- arpa, celesta, timpani, 2 perc., cordes
  Observacions: Llibret en castellà de Joan Manén.
  L'òpera Don Juan és l'obra més ambiciosa del compositor. Es tracta d'una trilogia d' òperes inèdita que requereix tres dies per a ser interpretada. La Trilogia va ser finalitzada el 16 d'Agost de 1963
  Material: 1ª òpera "Don Juan "- Arxiu Associació Joan Manén
  Partitures de director de la trilogia - Museu de la Música

 • Soledad Op. A-45 Open or Close

  Òpera romancesca en tres actes

  Actes: Acte I - Acte II - Acte III
  Editorial: Manuscrit
  Estrena: Barcelona, Gran Teatre del Liceu - 30-12-1952 - Juan Manén, director
  Lina Lucharte, soprano / Inés Rivadeneira, mezzo/ Pablo Civil, tenor / Raimundo Torres, bariton
  Duració: Acte I 65', acte II 40' , acte III 50'
  Instrumentació: 2.3.3.2 - 3.4.2.1- , arpa, timpani, percussió, cordes
  Comentaris: Lletra de Joan Manén. Òpera sense cors i concebuda per quatre personatges.
  Material: Arxiu Associació Joan Manén

   

 • Lo suplici de Tántalo Open or Close

  Sarsuela en dos actes

  Editorial: Barcelona: Impr F. Badia
  Estrena: Barcelona, Teatre Principal 27-10-1900
  Observacions: Lletra d'Antoni Ferrer Codina. Més tard Joan Manén va realitzar versió per a cobla de la sardana "Al partir" inclosa a la Sarsuela. La nova versió porta per títol Pàtria.
  Material: Axiu de la SGAE Barcelona

 • "Elixir de amor" Open or Close

  Sarsuela en un acte i tres quadres

  Editorial: Barcelona: Impr F. Badia
  Estrena: Barcelona, Teatre El Dorado – 21-4-1903
  Comentaris: Lletra d'Antoni Ferrer Codina.
  Observacions: Biblioteca de Catalunya

Sardanes

Contacte Contacte

Youtube Youtube
Facebook Facebook
Blog Blog