Joan Manén

L'escriptor

Foto-presentació-LESCRIPTOR

“Escriptor intel.ligentíssim, amè i precís observador de persones i coses. Amb aquests articles, Manén confirma les seves aptituds de bon escriptor, no inferiors a les innegables de la seva especialitat, que l'han fet cèlebre a tot el mon” Amb aquestes paraules, extretes del pròleg de “Variaciones sin tema”, el gran dramaturg madrileny Jacinto Benavente defineix a Joan Manén com a escriptor. Manén era una persona de gran cultura, un erudit que parlava sis idiomes i tenia des de ben petit una passió extraordinària per la lectura, un interès per conèixer i gaudir de la gran literatura universal. Fruit d'aquesta passió sorgeix el Joan Manén escriptor: un artista eloqüent que ens descriu de manera intel·ligent i precisa les experiències viscudes al llarg de la seva reeixida i llarga carrera; un escriptor extraordinàriament imaginatiu que sap, a través d'un fi i particular sentit de l'humor, ser crític amb tot allò que l'envoltava; un poeta-compositor que sap trobar la frase adequada als sentiments més dramàtics dels personatges de les seves òperes; un ser humà de gran agudesa que ens sedueix a través de la justa paraula.

Joan Manén és autor de set llibres, dels llibrets de quatre de les seves òperes, de diverses poesies i de nombrosíssims articles escrits en diferents diaris i revistes especialitzades.

Contacte Contacte

Youtube Youtube
Facebook Facebook
Blog Blog