Joan Manén

Articles

Joan Manén va escriure al llarg de la seva vida articles per revistes especialitzades i premsa. Entre els anys 1920 i 1930 va fer alguns articles per la Revista Músical Catalana. Fou creador i director de la Revista Música, va col·laborar amb la revista Ritmo i amb La Veu de Catalunya i mes tard durant els anys 40 va participar amb assiduïtat amb una columna pròpia titulada “Variaciones sin tema” a La Vanguardia.

Sel·lecció d'articles de Joan Manén:

- Una entrevista amb en Dvorak (Catalunya Artística) Descarregar

- Mis encuentros con Richard Strauss 1 (La Vanguardia- Variaciones sin tema)

- Mis encuentros con Richard Strauss 2 (La Vanguardia- Variaciones sin tema)

- En el centenario de Sarasate (Ritmo) Descarregar

- Niños prodigios (La Vanguardia- Variaciones sin tema) Descarregar

- Vecindad enojosa (La Vanguardia- Variaciones sin tema) Descarregar

- Baturrillo 2 (La Vanguardia - Variaciones sin tema) Descarregar

Contacte Contacte

Youtube Youtube
Facebook Facebook
Blog Blog